Home / เทศกาล-งานต่างๆในหาดใหญ่ / “มหากุศลทิ้งกระจาดประจำปี59” @เซี่ยงตึ้ง
เฝออินเตอร์2

“มหากุศลทิ้งกระจาดประจำปี59” @เซี่ยงตึ้ง

เทศกาลของกินกันอีกแล้ว ยิ่งช่วงนี้ถือว่าเข้าจุดพีคอีกครั้งสำหรับงานกินที่มีติดต่อกันหลายๆงานทีเดียวเลย สำหรับงานนี้จะพามาเดินแลของกินกันสักฮิด ในงาน “มหากุศลทิ้งกระจาดประจำปี59” @เซี่ยงตึ้ง นั่นเองครับ งานจัดบริเวณริมถนน 2 ข้างทางบริเวณเซี่ยงตึ้งเริ่มตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 59 – 3 สิงหาคม 59 ในส่วนของบรรยากาศในงานเราคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วหละ เพราะเป็นหน้าตาเดิมๆเลย ของกินก็ลองมาดูกันครับ แตกต่างไปบางอย่าง แต่บางอย่างมี เกือบทุกงานฮะ ลองมาแลกัน

13725017_1221827867849008_8150743795576082507_o

13613537_1133985273291115_4601025782036947426_o 13661816_1133986786624297_650146884532251877_o 13680035_1133985983291044_2173374862577739778_o 13690991_1133986043291038_1205509803005555677_o 13698231_1133985419957767_6305632861840830718_o 13701015_1133986903290952_70292342368679772_o 13701144_1133986929957616_8524290963514107634_o 13701157_1133985393291103_7311977866430515703_o 13708205_1133986266624349_1192579900657056694_o 13708372_1133986819957627_4309923343691711581_o 13708373_1133985323291110_2633380034419744830_o 13710591_1133985813291061_3405680572449271432_o 13710721_1133985606624415_4735497429575176346_o 13717399_1133985376624438_661265774697983417_o 13719742_1133985943291048_3045250657243707540_o 13723956_1133985893291053_7134994384850516311_o 13725018_1133985499957759_8323973400968313248_o 13725028_1133986976624278_7012074188387650487_o 13725088_1133986869957622_6812218916445425222_o 13725089_1133986956624280_8559889137623906588_o 13731999_1133985296624446_3657125175013166122_o 13734886_1133985756624400_3126984870990378410_o 13735577_1133987006624275_7075893244287023784_o 13737606_1133985253291117_3089450484827911845_o 13765659_1133985696624406_4200727666742779888_o 13765727_1133985866624389_2647267488029059628_o 13765755_1133985799957729_7153644463932485632_o 13767166_1133985343291108_4592620226927208462_o 13767233_1133985833291059_2283081700280994139_o

Check Also

เทศกาลกินเจหาดใหญ่ 2562 @สวนหย่อมเซี่ยงตึ้ง

กินเจว่าอิ่มบุญ …